Poslanci budú lepšie informovaní o vybavovaní dopytov občanov

Podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sú tretím bodom programu vždy „Pripomienky a dopyty obyvateľov obce“. Piešťanci túto možnosť celkom radi využívajú. Obvyklou praxou ale bolo, že si ich poslanci vypočuli a ak nešlo o naozaj „horúcu“ tému, na ktorú zástupcovia mesta priamo reagovali, alebo si problém niekto vzal za svoje, viac informácií už členovia zastupiteľského zboru nedostali. Situácia sa ale zmenila po prijatí návrhu na uznesenie členky klubu Spoločne pre Piešťany Adriany Drahovskej (NEKA). Poslanci ním na septemrovom zasadnutí schválili, aby boli pripomienky občanov písomne zaznamenané a ak dopytujúci požadujú aj odpoveď od mesta, aby  ju dostali na vedomie.

„Papier nepustí, môžete si niečo vypočuť aj viackrát, ale ten pretlak informácií je obrovský. Ale keď si niečo prečítate, môžete sa k tomu vrátiť, určite to pomôže. Verím, že písomné evidovanie záznamov vystúpení občanov uľahčí aj prácu kompetentným, ktorí sa venujú vybavovaniu požiadaviek občanov,“ uviedla poslankyňa Drahovská. „Možno sa môj návrh zdá ako drobná formalita a viac práce pre zapisovateľov, ale môže zvýšiť spokojnosť obyvateľov, ako aj informovanosť poslancov, a to rozhodne nie je málo.“

Uznesenie č. 161/2017, znie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/        Schvaľuje

zaradenie písomných záznamov z vystúpení občanov v rámci bodu Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta do materiálov Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ Mesta Piešťany aj  s odpoveďou od Mestského úradu, ak občanom bola požadovaná. 

Záznamy z vystúpenia občanov v rámci bodu Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta tak boli už pred novembrovým zasadnutím zaradené do materiálov Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania MsZ. Poslankyňa na rokovaní vo štvrtok 9. 11. 2017 v diskusii poďakovala úradu za tento krok a vyzvala obyvateľov, aby v prípade záujmu pri svojom vystúpení požadovali aj písomnú odpoveď, ak ju potrebujú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adriana Drahovská

-spp-, foto: prevzaté z www.pnky.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *