Naši kandidáti na poslancov

brnaSPPIng.Juraj Brna (58), geodet-zememerač

kandidát číslo 4, volebný obvod č. 1

Na základe môjho 1. pôsobenía v MsZ, získaných vedomostiach o finančných možnostiach mesta a skúsenostiach o spôsobe prijímania rozhodnutí je zrejmé, že deklarovať splnenie konkrétnych projektov by nebolo poctivé. Sľúbiť však môžem, že sa budem snažiť tak ako po uplynulé 4 roky o hospodárne nakladanie s verejnými financiami, kde hlavne v rozpočte by sa mali uplatňovať systémové kroky, ktoré by znižovali nutnosť ad hoc riešení a rozpočtových opatrení počas roka bez nutnosti zadlžovať sa.Na to je potrebná väščina pri hlasovaní.Preto som podporil vznik SPP, kde nás spája rovnaká hodnotová orientácia.

brunckovaSPPIng. Zita Bruncková (62), projekt. manažérka pre projekty EÚ

kandidátka číslo 3, volebný obvod č. 2

Ukončila som VŠE v Bratislave, smer FINANCIE, ktoré sú dôležité pri správnom fungovaní rodiny, štátu, ale aj nášho mesta. Štúdiom som získala odborné vedomosti z tvorby príjmov a výdavkov rozpočtu a v prípade môjho zvolenia ich budem podrobne analyzovať a pri výdavkoch, kontrolovať ich efektívnosť. Nepodporím nárast príjmov zvyšovaním daní a poplatkov, vyrovnaný rozpočet je možné dosiahnuť vyššími  príjmami  z nových služieb alebo znižovaním výdavkov. Podporím však vyššie čiastky výdavkov na zmysluplné projekty pre zdravotnícke zariadenia, do sociálnej oblasti pre záujmové združenia a seniorov, do kultúry a športu, hlavne pre mládež. Spolu s kandidátmi z iniciatívy Spoločne pre Piešťany, je možné dosiahnuť veľa pozitívneho.

buckoSPPMarián Bucko (35), technik

kandidát číslo 4, volebný obvod č. 2

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali zbierať podpisy na petíciu podporujúcu moju kandidatúru i tým, čo ju podpísali. Nemám patent na rozum, k dokonalosti mám ďaleko, ale obyvateľov nášho mesta nepovažujem len za voličov. V prvom rade vás považujem za svojich spoluobčanov a ako člen iniciatívy Spoločne pre Piešťany mám záujem slušne, no jednoznačne pracovať pre naše spoločné dobro. Som pripravený počúvať a rešpektovať názory, budem vďačný za každú dobrú radu, nemienim tolerovať korupciu a uisťujem vás, že “chrbtová kosť“ je pre mňa veľmi dôležitá 🙂

drabantSPPMgr. Stanislav Drabant (26), politológ

kandidát číslo 8, volebný obvod č. 2

Pre kandidatúru do mestskej samosprávy v budúcom volebnom období som sa rozhodol pri pohľade na možný nevyužitý potenciál vo sfére cestovného ruchu, kultúry, či športu v meste Piešťany. Mojim cieľom je zmena koncepcie financovania športu v meste, ako aj podpora rozvoja cyklodopravy v Piešťanoch a s tým súvisiace väčšie zapojenie mladých ľudí do športových a spoločenských aktivít spojených s následným rozvojom cestovného ruchu. Hlásim sa k občianskej inciatíve Spoločne pre Piešťany.

drahovskaSPPAdriana Drahovská (51), editorka

kandidátka číslo 6, volebný obvod č. 1

V Piešťanoch bývam od malička. Spolu sme rástli a vyvíjali sa. Poznám ich z rôznych strán a mám rada všetko, čo mesto charakterizuje: parky, bicyklovanie, vodu, kultúru…Myslím, že naše mesto si zaslúži, aby sme sa o život v ňom aktívne zaujímali a starali sa tiež o to, aký môže byť v budúcnosti. Aj preto som sa rozhodla kandidovať na poslankyňu v rámci iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Doterajšie skúsenosti a vzťah k svojmu okoliu chcem zúročiť pri práci na zachovaní miestnych tradícií, znovuoživení cestovného ruchu, vývoji kultúrneho povedomia a venovať sa i uplatneniu žien v súčasnej spoločnosti.

fialaSPP2Michal Fiala (28), konateľ

kandidát číslo 9, volebný obvod č. 2

Volám sa Michal Fiala, mám 28 rokov a pracujem ako konateľ Občianskeho združenia Sľňava Piešťany. Poznáte ma ako aktívneho človeka. Kamarátskeho, inšpirujúceho, úprimného, spolupracujúceho. Stretli sme sa v prírode pri upratovaní Sľňavy, na behoch okolo jazera, rezbárskych sympóziách, pri piešťanských značkách na bicykloch, sadení moruší, cyklozraze, cyklorekorde, v Žite či v turistickom klube. Spolupráca a pozitívne myslenie vedúce od srdiečka k cieľu spoločne pre Piešťany. Osem rokov spolu dotvárame atmosféru v našom meste i na Sľňave. Tradíciami, ekológiou, športom. Aktivity organizujeme spoločne a dobrovoľne pre Vás. Pozývam Vás k voľbám.

hudcovicSPPIng. Tomáš Hudcovič (35), riaditeľ vydavateľstva

kandidát číslo 13, volebný obvod č. 1

Som ženatý a mám troch synov. Mám taktiež prácu, takže v zásade mi nič nechýba. Keď ma politici rozčúlia môžem si „zafrfľať“ a viac neriešiť. Boli to však práve deti, ktoré ma prinútili rozmýšľať, kam naša spoločnosť speje. Čo im chceme zanechať. Povedať si po nás potopa, alebo sa radšej začať angažovať a skúsiť im vytvoriť lepší svet ako je ten terajší. Možno to znie príliš idealisticky, ale bez toho to nejde. Otvorenosť, transparentnosť, odbornosť, efektívnosť, participácia občanov – to sú základné piliere, na ktorých chcem stavať, rovnako ako všetci členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Uchádzame sa o vašu dôveru, aby sme Piešťany spoločnými silami posunuli dopredu.

janosikSPPIng. Ján Jánošík (59), technik

kandidát číslo 15, volebný obvod č. 1

Vážení občania, priatelia z Piešťan. Dovolte mi napísať k moje kandidatúre do mestského parlamentu pár slov. Som stále viac presvedčený o tom, že spoločnosť sa má začať meniť zospodu. Silné a sebestačné regióny sú základom silného štátu a spokojného občana. Na regionálnej úrovni netreba politiku, netreba strany ani hnutia. Treba iba ľudí čo naozaj niečo chcú zmeniť a dosiahnuť v prospech občanov mesta a tým samozrejme aj v prospech spoločnosti. Asi už máte dosť štandardných strán a so stranami spojených sľubov a práve preto sa uchádzam o Vašu dôveru ako nezávislý kandidát, ktorý nikdy v žiadnej strane ani hnutí nebol. Sľubujem Vám, že sa budem veľmi snažiť Vašu dôveru nesklamať…. vopred Vám za prejavenú dôveru ďakujem.

kristekSPPIng. Denis Kristek (28), riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry

kandidát číslo 17, volebný obvod č. 1

Mesto Piešťany má veľa malých či veľkých nedostatkov. Všetci o nich vieme. Je nevyhnutné, aby sme ich začali systémovo riešiť. Ja som však optimista. Nevŕtam sa v príčinách problému, ale analyzujem možnosti efektívneho riešenia. Prichádzam teda s kožou na trh a ponúkam svoje skúsenosti z oblasti regionálneho rozvoja, v ktorej pracujem. Mojím cieľom je pracovať zodpovedne, poctivo a čestne. Nie som ale  vševediaci. Verím, že v tímovej spolupráci dokážeme veľa dobrého a hodnotného; to, čo naše mesto Piešťany potrebuje: spokojných občanov, ktorí majú prácu a kvalitné prostredie pre život. Všetko je predsa o ľuďoch. Preto kandidujem za Spoločne pre Piešťany. 

kromholcSPPMgr. Matúš Kromholc (27), manažér

kandidát číslo 19, volebný obvod č. 2

Vyštudoval som manažment turizmu a kultúry. Pred pár rokmi som do Piešťan priniesol tanečné štúdio (kultúra), aktuálne je to florbalový klub FBC Páv Piešťany (šport), ktorý som založil v roku 2013 a vediem ho s počtom členov presahujúcich sto. Turizmus je oblasť, ktorá si vyžaduje maximálnu spoluprácu medzi mestom a kúpeľmi. Som členom iniciatívy Spoločne pre Piešťany a tá zlučuje práve takých ľudí, ktorí to s našim mestom myslia vážne a vedia, kde je jeho skutočný potenciál. Preto kandidujem…

malikSPPPhDr. Jozef Malík (31), vedúci tímu zákazníckeho centra

kandidát číslo 19, volebný obvod č. 1

Považujem sa za „aktívneho občana“. Zapájam sa do diania okolo seba. Otvorene komunikujem s verejnosťou, prezentujem svoje názory a snažím sa veci posúvať dopredu v mestskom zastupiteľstve. Mojim cieľom je nielen poukazovať na nedostatky, ale hlavne ich riešiť. Za posledné roky sa nášmu združeniu Pro Civitate podarilo zrealizovať viacero významných projektov. Cítim potrebu robiť maximum preto, aby Piešťany boli mestom, na ktoré budeme právom všetci hrdí. Keď sa viacerí spojíme pre dobrú vec, výsledok je hneď viditeľný. Preto som sa pridal k iniciatíve Spoločne pre Piešťany. Spolu toho dokážeme viac.

Tremboš - fotoRNDr. Peter Tremboš PhD. (53), geograf

kandidát číslo 33, volebný obvod č. 1

Vážení spoluobčania, patrím do skupiny nezávislých a nestraníckych kandidátov združených v občianskej iniciatíve Spoločne pre Piešťany. Zaoberám sa spracovaním geografických informácií, krajinným plánovaním, cestovným ruchom, regionálnym a miestnym rozvojom. Pôsobil som v Slovenskej akadémii vied i na Univerzite Komenského v Bratislave. Viac ako 20 rokov som v tejto oblasti aj podnikal. Získal som tak nielen teoretické ale i praktické skúsenosti. Tie by som rád využil aj pre dobro mesta v ktorom žijem, vychovávam deti a mám veľa priateľov. Verím, že mi v tom pomôžete.

veverkaSPPPetr Veverka (67), dôchodca

kandidát číslo 35, volebný obvod č. 1

Som ženatý, otec troch detí a starý otec troch vnúčat. V rámci činnosti mojej hudobnej agentúry som pripravil viacero kultúrnych podujatí a obnovil tradíciu krojovaných ANNA BÁLOV. Podporujem zachovanie železničnej trate Piešťany-Vrbové a vybudovanie cyklotrasy z Piešťan do Vrbového, súbežne so železnicou. Mojím cieľom je presadzovať oprávnené požiadavky voličov v mestskom zastupiteľstve a verím, že činnosťou občianskej iniciatívy SPOLOČNE PRE PIEŠŤANY dokážeme zabezpečiť správny tok finančných prostriedkov k ich realizácii.

wernerovaSPPIng. Eva Wernerová (54), krajinná architektka

kandidátka číslo 37, volebný obvod č. 1

Ako krajinný architekt v tejto dobe zastrešujem “zelenú” časť architektúry na Slovensku .Som presvedčená, že Piešťany patria k najkrajším miestam Slovenska s veľmi dobrými podmienkami pre život. Za svoje priority pokladám rozvoj cyklistickej dopravy- jej pokračovanie popri Dubovej, rekonštrukciu mestského parku a nábrežia Váhu, obnovenie rekreačného areálu na Lide, výstavbu parkovacieho domu a podporu cestovného ruchu s rešpektovaním ochrany prírody a životného prostredia. Svojou kandidatúrou chcem pomôcť nezávislej mladej generácii ktorá už aktívne pre mesto pracuje- Spoločne pre Piešťany- pokračovať v začatom diele.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *