Naše ciele vo volebnom období 2014-2018

Memoradum naliehavých prác v Piešťanoch napísal v roku 1919 Ľudovít Winter – významná osobnosť dejín nášho mesta.  Ľudovít Winter, spolu s ďalšími vedúcimi osobnosťami Piešťan odovzdali sto exemplárov Memoranda v októbri 1919 osobne prezidentovi republiky a všetkým ministrom v Prahe. Išlo o historicky prvú slovenskú deputáciu v hlavnom meste. Vedenie štátu, ktorý vznikol iba rok predtým, ju s nadšením privítalo. Memorandum sa stalo základným kameňom rozvoja Piešťan ako svetového kúpeľného mesta. Vo volebnom období 2014 – 2018 sa priblížime k stému výročiu tohto významného počinu Ľ. Wintera.

logoSP

My, nezávislí kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva a kandidát na primátora, združení v občianskej iniciatíve Spoločne pre Piešťany, zdieľame spoločné hodnoty, nie sme politická strana, ani blok. Každý kandiduje sám za seba a nikto z nás nie je členom žiadnej politickej strany. Spája nás snaha zmeniť prácu mesta a samosprávy tak, aby Piešťany nadviazali na slávnu éru Winterovcov.  So súčasným stavom nie sme spokojní, preto sme pripravili naše Memorandum, predstavujúce hlavné ciele, ktoré chceme dosiahnuť.

Memorandum naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018

Našim hlavným cieľom vo volebnom období 2014 – 2018 je, aby éru stagnácie, ktorú pociťujeme, vystriedalo obdobie rozvoja a úspechu. Chceme, aby ľudia v Piešťanoch mali dostatok pracovných príležitostí a mohli tu žiť dôstojným životom. Našou prioritou je využiť prírodné podmienky a potenciál mesta pre rozvoj cestovného ruchu, zameraného nielen na kúpeľníctvo. Preto považujeme za potrebné vykonať tieto naliehavé práce:

 • Aktívnym marketingom rozhýbať cestovný ruch nezávisle od kúpeľov, avšak v spolupráci s nimi. Zameriame sa najmä na rozvoj kultúrneho, športového či kongresového turizmu súčinnosťou verejného a súkromného sektoru. Vytvoríme podmienky pre podporu jestvujúcich a vznik nových atrakcií pre návštevníkov a obyvateľov mesta, a tým aj možnosť nových pracovných miest.
 • Účinne podporovať miestnu ekonomiku, podnikateľov a ich spoluprácu pri rozvoji mesta.
 • Zefektívniť hospodárenie s verejnými financiami a dbať na odbornosť pri rozhodovaní, správe a údržbe verejného majetku.  Sústredíme sa na realizáciu cieľov, definovaných v strategických dokumentoch.
 • Sprístupniť využitie termálnej liečivej vody v prospech Mesta Piešťany. Vynaložíme maximálne úsilie pre získanie prístupu k týmto prírodným zdrojom v prospech všetkých obyvateľov mesta.
 • Sprehľadniť fungovanie samosprávy pre obyvateľov mesta a zlepšiť vzájomnú komunikáciu. Poskytneme občanom všetky možné výstupy a materiály, ktoré vytvára samospráva v takej forme, aby bola zabezpečená maximálna transparentnosť a kontrola zo strany obyvateľov.
 • Zaviesť participáciu obyvateľov mesta pri tvorbe rozpočtu a smerovaní verejných zdrojov. Vytvoríme priestor pre vyjadrenie občanov, čo považujú za dôležité a kam by mali prioritne  smerovať vybrané zdroje z rozpočtu.
 • Podporiť príchod a zotrvanie mladých ľudí a rodín v meste, prostredníctvom dostupného bývania a kvalitného zázemia s dostatkom miest v materských a základných školách.
 • Zabezpečiť starostlivosť o seniorov tak, aby v meste bolo vytvorené potrebné množstvo cenovo dostupných kapacít v zariadeniach sociálnych služieb a formou domácej opatery.
 • Vybudovať nové cyklotrasy a cyklochodníky a tým podporiť cyklodopravu v meste. Postavíme sa za dobudovanie kolookruhu okolo Sĺňavy.
 • Pripraviť a zrealizovať novú formu transparentnej podpory všetkých druhov športu.
 • Vytvoriť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku v meste, predovšetkým formou získania prirodzenej vážnosti a autority mestskej polície.

Nechceme vnímať Piešťany ako mesto zašlej slávy, kde sa rodí málo detí a mladí odchádzajú, ale radi by sme mu vrátili status miesta, poskytujúceho kvalitný život pre všetkých – obyvateľov a návštevníkov.

kandidát na primátora

Tomáš Hudcovič

kandidáti na poslancov

Adriana Drahovská

Denis Kristek

Eva Wernerová

Ján Jánošík

Jozef Malík

Juraj Brna

Matúš Kromholc

Marián Bucko

Michal Fiala

Peter Tremboš

Petr Veverka

Stanislav Drabant

Zita Bruncková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *