Memorandum podrobnejšie – sprístupnenie termálnej vody

Naše spoločné Memorandum naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018 sme už zverejnili. Postupne vám prinášame jeho rozšírenú verziu.  Autorom každého materiálu je niekto iný zo Spoločne pre Piešťany. Priniesli sme vám už dve témy – cestovný ruch a marketing, materiál o participatívnom rozpočte a ako tretí bod predstavujeme náš cieľ ohľadom sprístupnenia termálnej vody. Autorom materiálu je Jozef Malík.

Sprístupniť využitie termálnej liečivej vody v prospech Mesta Piešťany.

EVA

 Cieľ: Vynaložíme maximálne úsilie pre získanie prístupu k týmto prírodným zdrojom v prospech všetkých obyvateľov mesta.

Prostriedky sú zoradené od jednoduchého  k najzložitejšiemu:

 1. Revitalizovať kúpalisko EVA tak, aby bola možná jeho celoročná prevádzka. Eva má termálnu  vodu. Dosiahnuť  dohodu medzi majoritným a minoritným vlastníkom SLKP.
 2. Dohodou Mesto – SLKP dojednať zľavy z ceny ambulantných  kúpeľných procedúr. Procedúry aj bazény sú v súčasnosti verejnosti prístupne za vysoké ceny.
 3. Hľadať investora pre  Aqapark s možnosťou prístupu k termálnej vode.

Poznámka k bodu 3.

V zásade je právny predpoklad dohody o zriadení zdroja termálnej vody pre potreby mesta. Ústava Slovenskej republiky v čl.4 stanovuje:  Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

SLKP a.s. sú v postavení  Správcu štátneho zdroja, za nimi čerpanú vodu platia a nikto iný sa k nej  nedostane, lebo zdroje  samotné  ležia na súkromných pozemkoch kúpeľov , prípadne na dlhodobo prenajatých  pozemkoch od Správy povodia a opäť kúpeľmi.

Základný rámec právnej úpravy na úrovni zákona tvorí zákon č. 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na jeho vykonanie boli vydané viaceré vyhlášky, niektoré upravujú čiastkové problematiky, niektoré majú tzv. prierezový charakter.

Základný objem informácií k problematike je dostupný na http://www.health.gov.sk/?inspektorat-kupelov-a-zriediel-2. Predpisy je možné nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

Súčasná situácia

V Piešťanoch je v súčasnosti 13 prameňov. Jedenásť užíva SLKP a po jednom Vojenský liečebný ústav a hotel Magnólia. Termálny prameň je druh prameňa, z ktorého vystupuje ohriata voda často obohatená o minerálne zložky. Voda preniká puklinami v zemskej kôre do značných hĺbok, kde je vyhrievaná zemským teplom a vystupuje k povrchu, veľmi často popri zlomoch. Termálne pramene sa vyskytujú v oblastiach s vyšším teplotným tokom, často v oblastiach s aktívnym vulkanizmom.

teplomer

Minerálny prameň vzniká z vody v podobe dažďa či roztopeného snehu, ktorá presakuje do zemskej kôry (niekedy aj do hĺbky 30-tich kilometrov). Voda tak preteká vrstvami kôry a vytvorí sa nádrž podzemnej vody, ktorej hladina klesá alebo stúpa v závislosti od zrážok. Ak si podzemná voda nájde miesto, kde môže vyvrieť a dostať sa na povrch, hovoríme o prameni. V prípade, že jeden liter vody z prameňa obsahuje minimálne 1g rozpustných látok, možno tento prameň nazvať minerálnym. Za termálny prameň sa považuje prameň, ktorého teplota vody je vyššia ako 25°C. Často krát táto voda obsahuje aj minerálne zložky.

Jedenásť prameňov (technické zariadenie) v Piešťanoch je výrobným prostriedkom  a majetkom SLKP. Termálnu vodu SLKP kupujú od štátu. Každý ďalší vrt musí byť urobený tak, aby sa nenarušili zdroje SLKP a tým aj existencia samotných kúpeľov.

Tabulka

Ďalšie dva vrty, ktoré neboli povolené:

Za poliklinikou – nie je vydané rozhodnutie o používaní

Vojenský liečebný ústav – nie je vydané rozhodnutie o používaní

 

Jozef Malík

 

3 komentáre k “Memorandum podrobnejšie – sprístupnenie termálnej vody”

 1. Ak by aj bolo kúpalisko Eva modernizované a rekonštruované, tak sa neodstránila jeho veľká nevýhoda – jeho zlá dostupnosť. Dnes už je nevyhnutné pre moderné termálne kúpalisko mať dostupnosť motorovými dopravnými prostriedkami a s priľahlým a primerane veľkým parkoviskom, čo sa tu ani pri najlepšej vôly nedá dosiahnuť. Od najbližšieho parkoviska je to asi 1 km.Potom je otázka či to má vlastne význam. Zrejme by to mohlo prinajlepšom slúžiť len ako lokálne kúpalisko pre športovcov a miestnych nadšencov.

  1. Kúpalisko Eva rozhodne treba zrekonštruovať a zmodernizovať.Som presvedčená,že bude hodne navštevované nie len nadšencami a športovcami,
   ale aj staršími občanmi a kúpeľnými hosťami, ktorym viacej vyhovuje klasický veľký bazén, kde si môžu lepšie zaplávať.Určite ho využijú aj
   poriadatelia kurzov plávania.Neviem prečo sa stále hovorí o ťažkej dostupnosti.Veď nie každý sa musí “dopraviť” autom!!!
   V Piešťanoch sú ideálne podmienky pre vodné športy. Bez problémov sa tu
   “uživia” dve kúpaliská. Veď návštevníci Piešťan:turisti-rekreanti nemajú už roky motiváciu stráviť v Piešťšnoch svoju dovolenku. A pri tom je mesto plné hotelov a rôznych iných ubytovacích zariadení, ako aj športovísk a samozrejme aj kultúrnych podujatí počas celého roka (Dom umenia,Fontána, Elektráreň,Kursalón,Kongres.hala,festivaly:hudobný,jazzový,filmový…. výstavy,atď., atď., CK schopné zabezpečiť výlety do okolia…..)
   Rozhodne treba čím skôr začať realizovať obnovu Evy!
   Domnievam sa, že bola scestná myšlienka : “Nebudeme dávať peniaze do cudzieho majetku.” Niesla sa v duchu tej, čo spôsobila, že “Slovan” je totálne zdevastovaný. Pri tom firma, ktorá ho mala zrekonštruovať, ho mala užívať 3O rokov a potom by ho vrátila do užívania štátu. Prosím-spočítajte, koľko rokov uplynulo od doby, kedy bol Grand hotel- Slovan
   pripravený na obnovu! ( 9O-te roky minulého storočia!!!)A spočítajte, koľko rokov sa “debatovalo” kde vybudovať, ako zabezpečiť termálnu vodu,
   ako má vyzerať, kde vziať peniaze na nové kúpalisko.A čo je naozaj trestuhodné, že sa vyhadzovali peniaze (a nie malé)daňových poplatníkov za projekty, ktoré sú “niekde”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *