Memorandum podrobnejšie – sprehľadnenie fungovania samosprávy

Pridávame ďalšiu tému k nášmu volebnému Memorandu naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018 a naše námety ako Sprehľadniť fungovanie samosprávy pre obyvateľov mesta a zlepšiť vzájomnú komunikáciu.  Jej autorom je Ján Jánošík, ktorý už má skúsenosť z práce poslanca Mestského zastupiteľstva.

P1020837

Cieľ: Sprehľadniť fungovanie samosprávy pre obyvateľov mesta a zlepšiť vzájomnú komunikáciu.

Základné motto , ktorým sa budeme riadiť: Čo je verejné, nie je a tajné a nemá byť prečo  byť utajované.

Otvoríme činnosť Mestského úradu(MsÚ) a Mestského zastupiteľstva (MsZ)  v oblasti finančných tokov, zmlúv, objednávok a obstarávania. Sprístupníme platy a odmeny  a odvody nielen primátora, ale aj ďalších vedúcich pracovníkov MsÚ a všetkých vedúcich pracovníkov organizácii založených mestom. Zavedieme akési „verejné účtovníctvo“. Obstaranie služieb a tovarov na činnosť mesta a mestských organizácií bude verejne známe a uverejňované v mestských periodikách a na mestskom internetovom portáli. Občania sa dozvedia, nielen kto vo verejnej súťaži zvíťazil a prečo práve on, bude zverejnené aj zdôvodnenie „ekonomicky výhodná cena“. Zapojíme sa do projektu Otvorená samospráva a komunity OpenData.

Urobíme dôsledný audit platných zmlúv mesta a mestských organizácií. O výsledku budeme informovať občanov.  Budeme optimalizovať prácu MsÚ s dôrazom na používanie  informačných technológií. Za účelom optimalizácie práce úradu, vrátane optimalizácie rozpočtu budeme konzultovať súčasný systém MsÚ so systémami fungujúcich kúpeľných miest v SR a blízkom zahraničí. (ČR, Poľsko). Rozpočet mesta musí byť natoľko prehľadný, že ho pochopí každý občan a musí byť pre každého občana mesta aj prístupný.  Rozpočet sa bude tvoriť na základe skutočných potrieb a skutočných možností mesta. Dôsledne sa budeme snažiť kontrolovať vynaloženie verejných prostriedkov na odsúhlasené ciele a úlohy vo všetkých oblastiach (kultúra, šport, údržba mesta, investície……….)

Prevedieme dôsledný audit efektivity činností v mestských organizáciách. Budeme sa snažiť, aby čo najviac prác na údržbe mestského majetku vykonávala mestská organizácia  Služby mesta Piešťany, ktorá sa stane transparentným subjektom s preukázateľnou efektivitou. Vidíme tu možnosť zamestnania tých vrstiev obyvateľstva mesta a okolia, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť vhodné zamestnanie na trhu práce. Ak chceme od týchto ľudí, aby platili dane a nájmy za často krát mestské byty, musíme im dať možnosť sa zamestnať.

Občania musia byť presvedčení , že MsÚ ale aj MsZ sú platení pracovníci mesta z verejného mestského rozpočtu a preto ich prvoradou úlohou je služba občanom. Nikdy to nemôže byť naopak.

                 Občan musí byť o všetkom pravdivo a včas informovaný

 Prostriedky:

Mestské webové stránky prestavíme z úradnej tabule mesta na plnohodnotný internetový portál, ktorý bude informovať o všetkých aktuálnych problémoch mesta. Portál bude interaktívny, občania budú mať možnosť sa cez portál zúčastňovať diania v mesta. TV prenosy zo zasadnutí MsZ sprístupníme na portáli. Portál bude oživený  fotografiami a videami pre občanov a návštevníkov mesta. Budeme riešiť aj technické problémy portálu, ktorý je v súčasnosti málo funkčný.

Pre občanov, ktorí nemajú internet, obnovíme mesačnú (dvojtýždennú) periodicitu vydávania Radnica informuje s cieľom Radnicu postupne premeniť na mestské noviny tak,  ako je to v mnohých slovenských mestách. Obnovíme redakčnú radu, kde budú okrem zodpovedného redaktora aj vedúci pracovníci mesta a zástupca občanov. V prípade záujmu občanov  obnovíme kolportáž do bytov. Občania budú mať možnosť sa v Radnici vyjadrovať k problémom mesta, podávať návrhy, upozorňovať mesto. Za poplatok umožníme inzerciu mestským podnikateľom.

P1030107

Primátor bude mať jedno popoludnie pravidelne vyhradené pre rozhovory s občanmi. V dobe jeho neprítomnosti bude s občanmi hovoriť  zástupca primátora. Primátor alebo jeho zástupca si nájdu čas na obhájenie svojho postoja  a rozhodnutia priamo pred občanmi

Termíny k poslaneckým dňom pre občanov budú mať podľa vopred stanoveného harmonogramu odporučené aj poslanci. Poslanec bol zvolený občanmi na to aby hájil ich práva a presadzoval ich požiadavky a preto  musí  občanov počúvať a byť s nimi v neustálom styku. Na portáli mesta bude môcť každý poslanec  informovať a svojej práci v prospech občanov a verejne prejaviť svoj postoj k dianiu v mesta a počas rokovaní MsZ. Aj občan tu bude mať možnosť vyjadriť svoj názor na jeho prácu a jeho postoj.

Hovoríme často a z úst našich politikov to často počúvame, že sme  demokratická krajina. Skutočná demokracia však neexistuje ak neexistuje plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Využitie referenda v podmienkach mesta nemusí byť finančne tak náročné, ako nás istá časť politikov presvedčuje.  Ak zavedieme aspoň anketové dopytovanie na niektoré nie úplne jednoznačné otázky v riadení mesta  aj týmto sa priblížime k občanom a k ich priamej účasti na riadení mesta. Budeme sa preto snažiť zaviesť aspoň také prvky priamej demokracie, ktoré budú nenáročné a prispejú k tomu aby sa občania zúčastňovali priamo na dianí v meste, pretože to by mal byť konečný cieľ každej mestskej organizácie.

Ján Jánošík

Prečítajte si aj:

Memorandum podrobnejšie – sprístupnenie termálnej vody

Memorandum podrobnejšie – rozpočet

Memorandum podrobnejšie – cestovný ruch a marketing

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *