Memorandum podrobnejšie – cyklotrasy, cyklodoprava v meste

Ďalšou témou, ktorú má iniciatíva Spoločne pre Piešťany vo svojom Memorande naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018, je vybudovanie nových cyklotrás, cyklochodníkov, teda podpora cyklodopravy v meste. Autormi návrhov riešení k tejto téme sú Denis Kristek a Michal Fiala.

Stratégia rozvoja mesta Piešťany do roku 2020 hovorí vo svoje dlhodobej vízii o Piešťanoch:

piestanyinline4

Mesto je známe aj ako „mesto bicyklov“. Existuje tu kvalitná sieť cyklistických trás vo vnútri ako aj mimo mesta, čo je podporované zo všetkých strán, aj na úkor obmedzovania automobilovej dopravy. Po mnohých rokoch sa podarilo ukončiť ambiciózny projekt neziskovej organizácie ProPolis „kolokruh“, vďaka podpore a pochopeniu predstaviteľov mesta a súkromnej sféry. Výsledkom je kvalitná a atraktívna cyklistická trasa okolo jazera.

Pôvodná pešia zóna na Winterovej ulici, pomenovanej podľa stále spomínaného zakladateľa piešťanských kúpeľov, sa rozšírila takmer na celé centrum mesta. Existuje iba niekoľko vstupov do nej, pre bývajúcich obyvateľov a zásobovanie, avšak toto len v určitých hodinách. Situácia v parkovaní je riešená prostredníctvom podzemných garáží, z ktorých výťažok plynie na podporu cykloturizmu. Rozbehnutý je aj projekt systému  „verejných bicyklov“, inšpirovaný mestom Viedeň a škandinávskymi mestami.

 

Je to vízia, s ktorou sa plne stotožňujeme. K tejto vízií pridávame aj náš cieľ v podobe zmeny myslenia Piešťanca:

Pre Piešťanca je štartovanie auta z parkoviska spred svojho domu nevýhodou a preto použije svoj bicykel. Piešťanec motivuje cykloturistu a naopak. Nosným lákadlom pre cyklovýletníkov je mesto plné prírody, kde sa všade bezpečne dostanete na bicykli. 

Cieľom  cyklodopravy v meste Piešťany je vytesnenie motorovej dopravy z centra mesta. Výnimku  tvorí obslužná doprava  vo vyhradenom čase /ako pešia zóna/, čím zároveň podporíme peší ruch na komunikáciách s obchodmi v centre /malí a lokálni podnikatelia/.

cyklo-znacky

V nadväznosti na Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike navrhujeme v Piešťanoch realizovať nasledovné opatrenia a aktivity:

1. Vytvoriť a aktualizovať strategické a plánovacie dokumenty, integrujúce cyklistickú dopravu a zabezpečujúce trvalo-udržateľnú mestskú mobilitu,  vrátane podpory projektovej prípravy a výstavby cyklistických komunikácií, ich modernizácie a údržby:

– zabezpečenie súladu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany (PHSR) s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,

–  aktualizácia generelu nemotorovej dopravy vrátane prepojenia mestských cyklotrás s cykloturistickými trasami,

–  aktualizácia témy cyklodopravy a cykloturistiky do všetkých významných stratégií a politík mesta,

– tvorba nových projektových dokumentácií pre stavebné povolenie týkajúcich sa rozvoja cyklodopravy,

– zapracovanie prvkov cyklodopravy do spracovaných projektov.

2. Podpora budovania a modernizácie infraštruktúry na rozvoj cyklodopravy v meste a cykloturistiky, pri ktorej prioritne odporúčame:

– zjednosmernenie vybraných ulíc

– vytesnenie parkovacích miest do záchytných parkovísk ďalej od centra

– vyznačenie pruhov pre cyklistov aj na vybraných obojsmerných uliciach

– cyklotrasa pozdĺž potoka Dubová dotiahnutá na sever mesta ako hlavná tepna cyklodopravy v meste s možnosťou prepojenia na priľahlé obce – smer Čachtice, Vrbové, Ratnovce, Drahovce

– Kolokruh Sĺňava dobudovaný v spolupráci s Povodím Váhu, s cyklokordinátorom pre Trnavský kraj a  v spolupráci s organizáciou Rezort Piešťany

– Napojenie kolokruhu na ďalšie trasy v meste aj v regióne.

mp-08-03-13-94419

3. Podpora budovania doplnkovej infraštruktúry cyklistických trás, ktorá by zahŕňala napríklad :

– Kryté cyklostojany a odpočívadlá počas celej trasy v meste s cieľom poskytnúť návštevníkovi i domácemu obyvateľovi bezpečné miesta pre jeho bicykel, najmä na strategických miestach – železničná stanica, Lodenica, kino, Lido a pod.,

– Možnosť záchytného parkoviska na viacerých lokalitách, napr. pri letisku, žel. Stanici, ktoré  bude prepojené s cyklotrasou v meste a okolo Biskupského kanála po zrekonštruovanej hrádzi a nábreží Váhu až k barlolámačovi – infobod s možnosťou bicykel vrátiť / uschovať a prejsť mestom,

– Vytvorenie mestskej požičovne bicyklov pri záchytných parkoviskách a iných významných miestach prípadne spolu s cykloservisom, občerstvením a informáciami o miestnych atrakciách a možnostiach; elektrobicykle pre imobilnejších.

ISipP Zvončeky 5.10.14 001

4. Návrhy na osvetu a propagáciu cyklodopravy a jej bezpečnosti v meste:

–  prednášky pre širokú verejnosť v spolupráci s Mestskou políciou a tretím sektorom venované cyklobezpečnosti, motivácii používať bicykel ako najvhodnejší prostriedok dopravy v meste,

–  verejné prerokovávania jednotlivých projektov v oblasti cyklodopravy,

–  vytvorenie balíka služieb a produktov pre cykloturistu v spolupráci s PIC a Rezortom Piešťany,

–  propagačné materiály na rozvoj a prezentáciu cyklodopravy a cykloturistiky v meste – tričká, polepy áut a pod.

–  prípadné „očipovanie“ bicyklov pre záujemcov pre zvýšenie bezpečnosti a zníženiu krádeží bicyklov.

5. Postup pri vytváraní  trvalého finančného mechanizmu pre podporu cyklodopravy a cykloturistiky v meste:

–  viazanie finančných prostriedkov na rozvoj cyklodopravy z rozpočtu mesta a rozpočtu Rezortu Piešťany percentuálne každý rok,

– maximálne využívanie doplnkových zdrojov financovania európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Denis Kristek, Michal Fiala

 

Jeden komentár k “Memorandum podrobnejšie – cyklotrasy, cyklodoprava v meste”

  1. Držíme palce v uvádzaní opísaných plánov do reality. Netreba však zabúdať na fenomènálny problèm eurõpskych miest týkajúc sa obmedzovania autodopravy v centrách. Pribúdajúca výstavba obchodných centier a pohodlný spòsob života majú za následok vymieranie života v centrách. Obmedzovaním prístupov autodopravy trpí malè a drobnè podnikanie, ktorè je neoddeliteĺnou súčasťou atmosfèry v centrách miest. Uprednostňujem symbiozu a rozšírenie všetkých foriem organizovanej dopravy a parkovania v centre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *