Koľko stála volebná kampaň iniciatívy Spoločne pre Piešťany?

Vážení občania, členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany Vám predkladajú informáciu o financovaní svojej volebnej kampane za poslancov do MsZ v Piešťanoch, ako aj financovanie kampane Ing. Tomáša Hudcoviča, za primátora mesta Piešťany.

Členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany, aj kandidát na primátora mesta Piešťany Ing. Tomáš Hudcovič, financujú svoju volebnú kampaň z vlastných zdrojov. Nechceli mať žiadneho sponzora, ani iné skryté zdroje, z toho dôvodu si založili účet v banke mBank, na ktorý každý člen iniciatívy prispieva odsúhlasenú rovnakú čiastku na kampaň.

Správcom tohto účtu je Zita Bruncková, ktorá priebežne uhrádza vzniknuté výdavky. Ku každého výdavku na kampaň je vystavený riadny účtovný doklad, buď Faktúra alebo Výdavkový doklad. Finančné operácie, súvisiace s kampaňou, sú prehľadné a transparentné. Na požiadanie ich môžeme predložiť.

Výška vlastných zdrojov členov iniciatívy a Ing. Hudcoviča predstavuje čiastku: 2940 EUR (kde 600 EUR je vklad kandidáta na primátora a ostatní trinásti členovia iniciatívy prispeli po 180 EUR)

Výška výdavkov predstavuje čiastku: 2837,68 EUR

Z toho:

Tlačoviny, plagáty, nálepky, roll up, vizitky – 1552,68 EUR
Distribúcia letákov – 81,6 EUR
Inzercia print – 416 EUR
Inzercia web – 700 EUR
Iné – 32 EUR
Občerstvenie – 55 ,4 EUR

Okrem toho investovali členovia iniciatívy Spoločne pre Piešťany do kampane množstvo vlastného času a práce. Pomocnú ruku pri mnohých činnostiach podali nezištne aj mnohí naši priatelia bez nároku na akúkoľvek odmenu, za čo im patrí srdečná vďaka.

Veríme, že podobne ako naša iniciatíva, spravia aj ostatní kandidáti na primátorov a poslancov a zverejnia výšku svojich nákladov na kampaň a taktiež zdroje odkiaľ čerpali finančné prostriedky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *