9. MsZ o zmene územného plánu i o projekte na rekonštrukciu Kolonádového mosta

Vo štvrtok 9. novembra o 14:00 h sa v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice Piešťany uskutoční o 14:00 h 9. zasadnutie MsZ mesta Piešťany. Podľa pozvánky sa bude rokovať o zmene územného plánu centrálnej mestskej zóny, bude sa meniť rozpočet z dôvodu zvýšenia platov v školstve, na ktoré musí nájsť mesto peniaze, či prerokovávať niekoľko vecných bremien. Rovnako sa má hovoriť o žiadosti o NFP pre projekt rekonštrukcie Kolonádového mosta.
Pokračovať v čítaní “9. MsZ o zmene územného plánu i o projekte na rekonštrukciu Kolonádového mosta”